از بدن تا هنر، پدیدارشناسی زیبایی شناختی مرلوپونتی

از بدن تا هنر، پدیدارشناسی زیبایی شناختی مرلوپونتی

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال


56688 1
56688 1
کاور پشت

موضوع کتاب

بدن انسان در هنر، زیبایی شناسی
قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

168

شابک

978622999245

دیویی

121.34

پدیدآورنده

ندا محجل

ناشر

فرزانگی

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

168

شابک

978622999245

دیویی

121.34

پدیدآورنده

ندا محجل

ناشر

فرزانگی