بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر

بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر

۵۵۰,۰۰۰ ریال


19908
19908

موضوع کتاب

عكاسي،
تعداد صفحات

362

شابک

9789642320431

دیویی

779.43

پدیدآورنده

اندی گراندبرگ

ناشر

فرهنگستان هنر (متن)

مترجم

مریم لدنی

مسعود ابراهیمی مقدم

۵۵۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

تعداد صفحات

362

شابک

9789642320431

دیویی

779.43

پدیدآورنده

اندی گراندبرگ

ناشر

فرهنگستان هنر (متن)

مترجم

مریم لدنی

مسعود ابراهیمی مقدم