تئاتر کودک و نوجوان، تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم اندازها

تئاتر کودک و نوجوان، تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم اندازها

۳۰۰,۰۰۰ ریال


313878
313878
کاور پشت

موضوع کتاب

نمایش کودک و نوجوانان، آلمان، مقاله‌ها و خطابه‌ها
قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

160

شابک

9786226666756

نوع جلد

شومیز

دیویی

792.02260943

پدیدآورنده

کیقباد یزدانی

ناشر

نمایش

۳۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

تبادل تجربه تبادل تجربه و داد‌و‌ستد فرهنگی از ضرورت‌های جهان آزاد و از پیشرفت‌های پیشرفت و اعتلای فرهنگی است. کتاب حاضر بر اساس چنین ضرورتی تدوین شده است. انتشار این کتاب بیش و پیش‌از‌هرچیز به دو دلیل اهمیت دارد. نخست اینکه جای خالی چنین مقالات کارشناسانه‌ای که هم از نظر تئوری و هم به لحاظ عملی مسائل تئاتر کودک و نوجوان را بررسی و واکاوی کنند، از دهه‌ها پیش احساس می‌شد و دیگر اینکه به شناخت هرچه بیشتر کودک و دنیای او که پیش‌شرط بنیادین کار نمایشی با کودک است کمک می‌کند. باشد که این کتاب بتواند در شناخت هرچه بیشتر و بهتر یکدیگر سهمی ایفا کند، چشم‌اندازهای تازه بیافریند، رؤیاها را به نمایش درآورد و به آینده نظر کند، چرا که تئاتر کودک همواره آینده‌گرا بوده است.
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

160

شابک

9786226666756

نوع جلد

شومیز

دیویی

792.02260943

پدیدآورنده

کیقباد یزدانی

ناشر

نمایش