تاملی بر عقب ماندگی ما (نگاهی به دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران)

تاملی بر عقب ماندگی ما (نگاهی به دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران)

۸۰۰,۰۰۰ ریال


موضوع کتاب

نقد و تفسیر، ایران – تاریخ – صفویان، ایران – تاریخ – قاجاریان، شرح
قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

246

شابک

9789647514279

نوع جلد

شمیز

دیویی

955

پدیدآورنده

حسن قاضی مرادی

ناشر

اختران

۸۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

نویسنده در این کتاب، اندیشه‌های دکتر “جواد طباطبایی” در کتاب “دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران” را تحلیل و تفسیر نموده است. دکتر طباطبایی در کتاب مذکور تلاش کرده از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی طرحی از نظریه انحطاط ایران را عرضه نماید. وی بدین منظور اوضاع ایران در دورۀ تاریخی از صفویان تا قاجاریان را تجزیه و تحلیل می‌کند. در فصل اول با عنوان “تداوم و سنت در مسیری دیگر”، ابتدا طرح دکتر طباطبایی از نظریه دولت در ایران، ارزیابی شده، سپس تمایز قدرت مطلقه و قدرت خودکامه بررسی می‌شود. در فصل دوم نخست شش مؤلفه طرح مؤلف از انحطاط ایران، تحلیل و برداشت دکتر طباطبایی از نظرات سفرنامه‌نویسان بیگانه دربارۀ انحطاط ایران در دورۀ گذار ذکر می‌شود. اولین پیوست کتاب به نظر دکتر طباطبایی در خصوص سلطنت شاه‌عباس صفوی اشاره شده -که عمدتاً در فصل نخست کتاب خود مطرح نموده است- در پیوست دوم برخی آرای ایشان دربارۀ تاریخ‌نویسی دوره گذار بررسی می‌گردد.
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

246

شابک

9789647514279

نوع جلد

شمیز

دیویی

955

پدیدآورنده

حسن قاضی مرادی

ناشر

اختران