تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو-پونتی

تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو-پونتی

۱۲۰,۰۰۰ ریال


304842 1
304842 1
کاور پشت

موضوع کتاب

نقاشان فرانسوی – قرن 20، امپرسیونیسم (هنر) – فرانسه، مرلوپونتی، موریس، 1908 – 1961 م. – نقد و تفسیر، نقاشیهای فرانسوی، پدیده‌شناسی، سزان، پل، 1960 – 1839 – نقد و تفسیر،
شابک

9786004560238

دیویی

194

پدیدآورنده

نادر شایگان‌فر

ناشر

هرمس

۱۲۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 304842 دسته: ,

توضیحات

در این کتاب پس از بحث درباره کلیات اندیشه «مرلو – پونتی» و معرفی اجمالی زندگی او سعی می‌شود تا جایگاه طبیعت در نقاشیهای «سزان» و وامداری او به امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم و عبورش از آن‌ها نشان داده شود و تبیین گردد که نقاشیهای سزان چگونه می‌تواند آگاهی و تعالی یا تحویل استعلایی و ذات‌گرا را پر کنند. همچنین جایگاه هستیشناسانه هنر مدرن و رابطه دیالکتیکی نقش و نقاش، ناظر و منظره و درهم‌آمیزی آن‌ها در هنر مدرن و به ویژه نقاشی تشریح می‌گردد و در پایان با توجه به مفهوم تجربه زیسته، حرکت و دیدن و پیافکنی تاریخ و هنر درباره نهادهای هنری و نگاهداری آثار هنری در موزه‌ها نکاتی ارائه می‌شود.

جزئیات کتاب

شابک

9786004560238

دیویی

194

پدیدآورنده

نادر شایگان‌فر

ناشر

هرمس