توصیف، تبین و نقد و چند گفتار دیگر

توصیف، تبین و نقد و چند گفتار دیگر

۶۰۰,۰۰۰ ریال


موضوع کتاب

علوم اجتماعی – مقاله ها و خطابه ها، علوم اجتماعی – تاریخ – مقاله ها و خطابه ها، نظریه انتقادی، مقاله
قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

204

شابک

9789647514220

نوع جلد

شمیز

دیویی

300

پدیدآورنده

کمال خسروی

ناشر

اختران

۶۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

مقالات این مجموعه که به مناسبت‌های مختلف نوشته شده عمدتا مرتبط با نقد هویت علوم اجتماعی و تاریخی است که نگارنده کوشیده است بیشتر رابطه پژوهش تاریخی ـ تجربی را با رد و اثبات تزها در علوم اجتماعی و تاریخی به بحث بگذارد” .توصیف، تبیین و نقد”، “شالوده‌های ماتریالیسم پراتیکی مارکس”، “بحران تئوری و بحران چشم‌انداز تاریخی”، “نظریه و عقیده”، “نقدی بر معیار ابطال‌پذیری پوپر “و “مارکسیسم‌ها و نقد “مقالات این کتاب هستند .بدین سان بخش اعظم کتاب نقد و بررسی اندیشه‌های مارکسیستی است ;ازجمله نویسنده اذعان می‌دارد…” :می‌توان الگویی را تصور کرد که بنابر آن مارکسیسم چیزی جز ماتریالیسم تاریخی و به تعبیر روشن‌تر سراسر چیزی جز نقد اشکال زندگی اجتماعی و تاریخی انسان و از آن جا بیان پراتیک انتقادی و انقلابی نیست .در مرحله کنونی زندگی اجتماعی و تاریخی انسان، مارکسیسم چیزی جز پراتیک نقد سرمایه‌داری نیست .”…
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

204

شابک

9789647514220

نوع جلد

شمیز

دیویی

300

پدیدآورنده

کمال خسروی

ناشر

اختران