دختر مردم

۳,۴۹۵,۰۰۰ ریال


56323 1
56323 1
کاور پشت

موضوع کتاب

داستان‌های ترکی – ترکیه – قرن 21
پدیدآورنده

اورهان کمال

ناشر

کتاب سرای نیک

مترجم

ارسلان فصیحی

۳,۴۹۵,۰۰۰ ریال.99