دیوان حافظ، خط‌ فلسفی، به دو زبان، وزیری، با قاب Y

دیوان حافظ، خط‌ فلسفی، به دو زبان، وزیری، با قاب Y

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال


7317
7317

موضوع کتاب

ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ي‌ – ق‍رن‌ ق‌۸،
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ي‌ – ق‍رن‌ ۸ق‌. – ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌،
قطع

وزیری‌

نوع جلد

شوميز

دیویی

‏‫‭8fa‬1.32

پدیدآورنده

ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ شیرازی,

فلسفی، امیر احمد

ناشر

یساولی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 7317 دسته: ,