فصوص‌الحکم

فصوص‌الحکم

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال


11659
11659

موضوع کتاب

تصوف – متون قديمي تا قرن 14، فلسفه اسلامي – متون قديمي تا قرن 14، عرفان – متون قديمي تا قرن 14،
تعداد صفحات

770

شابک

9789644310577

دیویی

297.83

پدیدآورنده

‌ محمدبن‌علی ابن‌عربی

ناشر

کارنامه‌

مترجم

‌ صمد موحد

محمد‌علی موحد

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 12095 دسته: ,

توضیحات

فصوص الحکم کتابی با عبارات پیچیدهی عرفانی است که آن را وصیت‌نامهی فکری و عقیدتی ابن عربی، عارف سدهی هفتم هجری، می‌دانند. متن اصلی کتاب مشتمل بر 27 اصل بوده که در کتاب حاضر تنها ترجمه و توضیح ده فصل از کتاب اصلی آمده است. به اعتقاد مترجم اصول اندیشه‌های شیخ به طور کامل در این ده فصل قرار دارد. کتاب حاضر مشتمل بر یک دیباچه و دو دفتر است. در دیباچه که حدود صد صفحه از کتاب را دربر می‌گیرد، مترجم به موضوعاتی چون “کهن‌ترین شرح‌ها بر فصوص”، “واکنش‌ها در برابر ابن عربی”، “مشکلات فهم فصوص”، “وحدت وجود به روایت ابن عربی”، “مکاشفات ابن عربی” و “ابن عربی و تاویل قرآن” می‌پردازد. دفتر اول درآمدی بر هر فص، ترجمهی ده فص و توضیحاتی در باب آن‌ها را شامل می‌شود. در ادامه نیز متن عربی فصوص می‌آید. در بخش درآمد فص اول، مترجم مباحثی چون “رابطهی خدا و خلق از دیدگاه وحدت وجود” را مطرح می‌کند و ابن عربی را شاخص‌ترین و زبان‌آورترین مبلغ آن در جهان اسلام می‌داند. در فص دوم و سوم موضوعاتی چون “تجلی ذاتی و تجلی اسمائی” و “دعوت نوح تا دعوت محمد” از دیدگاه ابن عربی به بحث گذاشته می‌شود. فص دهم به سخن پایانی ابن عربی در خصوص وحدت وجود اختصاص دارد. در دفتر دوم نیز، تحلیل هریک از این ده فص آمده و هر فص، به پیروی از ابن عربی، با کلمه‌ای مشخص شده است. برای نمونه، فص اول، به “کلمهی آدمی” و فص دوم به “کلمهی شیثی” اشاره دارد. این مساله تا فص دهم ادامه می‌یابد که با “کلمهی هودی” مشخص می‌شود.

جزئیات کتاب

تعداد صفحات

770

شابک

9789644310577

دیویی

297.83

پدیدآورنده

‌ محمدبن‌علی ابن‌عربی

ناشر

کارنامه‌

مترجم

‌ صمد موحد

محمد‌علی موحد