فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال


51030
51030
کاور پشت

موضوع کتاب

مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی
قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

505

شابک

9786004052009

نوع جلد

شوميز

دیویی

194

پدیدآورنده

رابرت ویکس

ناشر

ثالث

مترجم

پیروز ایزدی

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

نویسنده در کتاب حاضر، نهایت سعی خود را کرده است تا با زبانی در حد امکان ساده و فارغ از پیچیدگی‌های متون فلسفی، ایده‌ها و روندهای اصلی حاکم بر تفکر فلسفی فرانسه در دوران معاصر را شرح دهد. نویسنده کوشیده است در معرفی هر یک از متفکران، ضمن برشمردن خاستگاه فکری و زمینه‌های تاریخی ایده‌های مطرح‌شده از سوی آنان، با آوردن بریده‌هایی از آثار مهم آنان، توصیفی رسا و روشن از مفاهیم طرح‌شده آن‌ها به دست دهد و از این طریق راه را برای رمزگشایی که بعضاً بسیار پیچیده‌اند، باز کند. خواننده در این کتاب با مکاتب گوناگونی که بر اندیشه فلسفی در فرانسه تأثیرگذار بوده‌اند ازجمله سورئالیسم، اگزیستانسیالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و پسامدرنیسم آشنا می‌شود.
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

505

شابک

9786004052009

نوع جلد

شوميز

دیویی

194

پدیدآورنده

رابرت ویکس

ناشر

ثالث

مترجم

پیروز ایزدی