مبانی جامعه‌شناسی هنر، رامین

مبانی جامعه‌شناسی هنر، رامین

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال


9576
9576

موضوع کتاب

هنر و اجتماع،
قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

672

شابک

9789641850021

نوع جلد

شوميز

دیویی

701.1

پدیدآورنده

علی رامین

ناشر

نشر نی

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

جامعه‌شناسی هنر، دانشی “دوزیستی” متشکل از دو رکن هنر و جامعه‌شناسی است. هنر، واژه‌ای با بار ارزشی، از زمر? علوم انسانی است که ‌سرشتی کیفیت گرا دارد. زیبا شناسان و فیلسوفان هنر کوشیده‌اند هنر را از زوایای سه‌گان? هنر، هنرمند و مخاطب بنگرند و با تعاریفی عمدتاً ذات شناسانه، پرسش کلی دربار? چیستی هنر را پاسخ گویند. جامعه‌شناسی نیز عملی کمیت گرا است که ‌به ‌مطالع? اجتماع و نظام‌های انسانی، روابط افراد با یک دیگر و با جامعه، و نهادها و ساختارهای اجتماعی می‌پردازد، و نیز به ‌موضوع ارتباطات انسانی و چگونگی انتقال و خلق معنی در بستر اجتماع، توجهی جدی دارد. جنب? اخیر، در جامعه‌شناسی هنر حائز اهمیت محوری است. قیاس رویکرد علوم انسانی و علوم اجتماعی به ‌هنر که‌ فصل مهمی از این کتاب است، بازگشایند? دریچ? وسیعی به‌ روی بحث‌های جاری مطالعات فرهنگی و پژوهش‌های هنری است که‌ چالش گفتمانی زیباشناسی و جامعه‌شناسی هنر در سرلوح? آن قرار دارد. نگارنده‌ در مجموع? حاضر ضمن بررسی رهیافت‌ها، نظریه‌ها و گفتمان‌هایی که ‌اساس مطالعات اجتماعی هنرها در زمان ها و مکان‌های گوناگون قرارگرفته‌اند، اهمیت و نقش نهادهای اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر آفرینش و بازآفرینی هنرها را تحلیل و ارزیابی می‌کند، هم چنین بر شیوه‌های خلق آثار هنری در بستر اجتماع وچگونگی ایجاد ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان آثار هنری، عرضه‌و فروش آن‌ها، در دوره‌های مختلف نظر می‌کند. هنر و ایدوئولوژی، هنر و اخلاق، بررسی پایگاه ‌اجتماعی و اقتصادی هنرمندان و… از بحث‌های مندرج در کتاب است.

جزئیات کتاب

قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

672

شابک

9789641850021

نوع جلد

شوميز

دیویی

701.1

پدیدآورنده

علی رامین

ناشر

نشر نی