مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال


17112 1 1
17112 1 1
کاور پشت

موضوع کتاب

هنر نوین – قرن 20 م
قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

304

شابک

9789646994096

نوع جلد

شوميز

دیویی

709.45

پدیدآورنده

ادوارد لوسی اسمیت

ناشر

چاپ و نشر نظر

مترجم

علیرضا سمیع آذر

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 17112 دسته: , برچسب:

توضیحات

نوشتار حاضر مبحثی دربارۀ سبک‌ها و رویکردهای جنبش‌های هنری -خاصه مجسمه‌سازی و نقاشی- و مفاهیم اساسی است آن که در نه فصل فراهم آمده است. این کتاب در سال 1945برای نخستین‌بار به چاپ رسید. اما از آن تاریخ چندین بار بازنویسی شده که آخرین آن، یعنی نسخۀ حاضر، پس از افزودن بخش‌های جدید در سال 1997 از سوی موسسۀ انتشاراتی تیمز وهادسن چاپ و انتشار یافت. مترجم در مقدمه کتاب شرح می‌دهد که در قرن بیستم هنر به‌طور وسیعی از کارکرد زینتی و اشرافی فاصله گرفته و پیوسته تلاش داشت تا نقشی متعهدانه را در پیش گیرد: هنر سدۀ بیستم، که البته ریشه در تحولات چشمگیر نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم داشت، در این راه گاه به مسائل اجتماعی و انسانی و گاه به خود هنر متعهد شد. اما در مجموع هنر قرن بیستم و به‌ویژه نیمل دوم آن، بیش از همیشه درصدد تأثیر گذاشتن بر مخاطب خود بود. این پدیده تا حدی ناشی از نوعی نیاز فزاینده به خودنمایی در بین هنرمندان بود… . گروهی در این وانفسا، تا بدانجا پیش رفتند که برهم‌زدن آرامش ذهنی تماشاگر و وارد ساختن شوک به او را هدف اصلی کارکرد هنری خود قرار دادند. دهه‌های آخرین قرن به‌ویژه، شاهد ظهور شیوه‌های متنوعی از کار هنری بود که همگی در نوعی اهتمام بی‌رحمانه برای ایجاد هراس و تشنج ذهن در مخاطب با یکدیگر شریک بودند……مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری ظهور و تحولات جریان‌های هنری در کشورهای آمریکا و اروپا…..تا حد زیادی تابع شرایط اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بود. در یک‌سو، اروپای خسته، سرخورده و ورشکسته از جنگ قرار داشت، و در طرف دیگر آمریکای پیروز از جنگ پاسیفیک که سودای تاریخی تصاحب دنیا را در سر می‌پروراند….در‌حالی‌که آمریکاییان جنبش پر هیجان پاپ را به دنیا معرفی می‌کردند، اروپاییان در سورئالیسم مأیوسانه و خرمان اکسپرسیونیستی خود سیر می‌کردند. در آمریکا هیجان، غرور و سرمستی در گونه‌های مختلف هنر انتزاعی و رفتارها تجلی یافت، در‌حالی‌که هنرمندان اروپا همچنان به سنت‌های شکلگرای تخریبی بری یاس و بدبینی خود نسبت به زندگی و حیات ادامه می‌دادند…نیمه دوم قرن به ویژه دو دهه آخرین آن، شاهد ظهور گرایش‌هایی بود که پیوسته بر اهمیت “موضوع” در مقابل “ساختار شکلی و زیبایی‌شناسانه” اثر هنری تأکید می‌ورزید. این جریانات فکری بستر مناسبی برای گسترش جنبش‌هایی همچون فمینیسم فراهم ساخته و از آن مهم‌تر نوعی هم‌نوایی جمعی و گروه‌گرایی را ترویج کرد….هنر مفهومی و موضوع‌گرا در سال‌های آخرین قرن ادراکات زیباشناختی را به شدت دگرگون ساخته و نوعی اخلاقیات تهاجمی و ستیزه‌جویانه را بدان ملتزم ساخت. در سراسر کتاب حاضر، نگارنده کوشش کرده است جنبش‌های مهم هنری را نقد و بررسی نماید. وی به همین منظور، مباحث کتاب را با این موضوعات فراهم می‌آورد: “سبک در محتوا”، “اکسپرسیونیسم انتزاعی”، “چشم‌انداز اروپا”، “انتزاع‌گرایی پسانقاشانه”، “پاپ، محیط و رویدادها”، “تندیس‌های انتزاعی، هنر مینیمال و هنر مفهومی”، “هنر بی‌پیرا

جزئیات کتاب

قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

304

شابک

9789646994096

نوع جلد

شوميز

دیویی

709.45

پدیدآورنده

ادوارد لوسی اسمیت

ناشر

چاپ و نشر نظر

مترجم

علیرضا سمیع آذر