نساجی‌ سنتی‌ ایران

نساجی‌ سنتی‌ ایران

۲۸۰,۰۰۰ ریال


1849
1849
کاور پشت

موضوع کتاب

دستبافی – ایران – تاریخ، بافندگی – ایران، ماشین‌های دستباف – ایران، پارچه‌های ایرانی
قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

128

شابک

9789644716324

نوع جلد

شومیز

دیویی

746.141

پدیدآورنده

حسین یاوری

ناشر

سوره مهر

۲۸۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

کتاب حاضر در نه بخش به مطالبی درباب نساجی سنتی ایران اختصاص یافته است. نگارنده در باب نساجی ایران می‌گوید: نساجی سنتی از دیرباز همواره بخشی از نیازهای مصرفی و هنری جامعۀ ما را تأمین می‌نمود، لیکن پس از دورۀ صفوی مورد بی‌توجهی قرار گرفت و از میزان تولید و کیفیت آن به تدریج کاسته شد و از تحول تکنیکی بازماند. کتاب با اشاره به پیشینۀ تاریخی نساجی ایران و سیر تحول و تطور دستگاه‌های بافندگی آغاز می‌شود، سپس به اختصار از الیاف‌شناسی، حلاجی و ریسندگی سخن می‌رود و در پی آن، این مباحث مطرح می‌گردد: مقدمات بافندگی، بافندگی، انواع بافت‌ها، مشخصات دستگاه‌های بافندگی سنتی، ویژگی پارچه‌های دست‌بافت ایرانی از از گذشته تا کنون و سیر تطور آن و آشنایی با مهم‌ترین پارچه‌های دست‌بافت ایرانی.
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

128

شابک

9789644716324

نوع جلد

شومیز

دیویی

746.141

پدیدآورنده

حسین یاوری

ناشر

سوره مهر