هزار و یک شب، جلد چرم، وزیری، باقاب لیزری

هزار و یک شب، جلد چرم، وزیری، باقاب لیزری

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال


303552
303552

موضوع کتاب

داستان‌های فارسی – ترجمه شده از عربی، داستان‌های عربی،
داستان‌های عاشقانه عربی
تعداد صفحات

1440

نوع جلد

چرم با قاب

دیویی

892.7234

پدیدآورنده

ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف طس‍وج‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌

ناشر

پیام عدالت

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال