پیش از آنکه قهوه ات سرد شود جلد3، داستان هایی از کافه

پیش از آنکه قهوه ات سرد شود جلد3، داستان هایی از کافه

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال


56306 1
56306 1
کاور پشت

موضوع کتاب

داستان های ژاپنی – قرن 21
تعداد صفحات

182

شابک

9786225914490

دیویی

895.363

پدیدآورنده

توشیکازو کاواگوچی

ناشر

مون

مترجم

سامره عباسی

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

تعداد صفحات

182

شابک

9786225914490

دیویی

895.363

پدیدآورنده

توشیکازو کاواگوچی

ناشر

مون

مترجم

سامره عباسی