گنجینه طرح های فلز کاری و فرفورژه، 1500 طرح تزئینی

گنجینه طرح های فلز کاری و فرفورژه، 1500 طرح تزئینی

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال


56458 1
56458 1
کاور پشت

موضوع کتاب

آهن کاری در معماری – فرانسه – تاریخ – قرن19م
شابک

9789643062798

ناشر

یساولی

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

شابک

9789643062798

ناشر

یساولی.99