شرایط و نحوه همکاری با انتشارات کتاب آبان :

انتشارات کتاب آبان بر اساس موضوع , اثر را برای بررسی می پذیرد و با هزینه مولف یا مترجم کتاب را چاپ نمی کند .

کتاب آبان از نوقلمان حمایت می کند . اثری که در انتشارات دیگری در حال بررسی باشد را نمی پذیرد .

پدیدآوردگانی که به نشر کتاب در انتشارات کتاب آبان تمایل دارند , با در نظر گرفتن این شرایط و با توجه به موضوع اثر , فرم پیشنهاد همکاری با انتشارات آبان را دریافت و پس از کامل کردن به همراه ده صفحه از متن نهایی نوشته ارسال کنند .

در صورتی که اثر ارسالی در حوزه ی فعالیت کتاب آبان قرار داشته باشد و برای انتشار مناسب تشخیص داده شود با پدیدآورنده تماس گرفته می شود .

پس از تماس با پدیدآورنده اثر , برای بررسی بیشتر برای دریافت پرینت نسخه ی اصلی تماس گرفته می شود . فایل کامپیوتری اثر پذیرفته نیست و حتما باید نسخه ی چاپی ارسال شود .

برای بررسی آثار ترجمه باید نسخه ی زبان اصلی نیز به همراه متن فارسی ترجمه شده ارسال شود .

زمان تقریبی برای بررسی اثر تقریبا 20 روز کاری است و کتاب آبان برای پذیرفتن یا رد کردن اثر ملاحظات و سیاست های خود را در نظر می گیرد و خود را ملزم به توضیح دلیل خود برای عدم تایید اثر به متقاضی نمی داند .

بدیهی است که پذیرفته نشدن اثر به معنی پایین بودن کیفیت اثر نیست و لازم به ذکر است که پذیرفتن یک اثر برای بررسی به معنی انتشار قطعی آن نیست .