شرایط و نحوه‌ی همکاری با انتشارات کتاب آبان:

انتشارات «کتاب آبان» بر اساس موضوع, اثر را برای بررسی می‌پذیرد و با هزینه‌ی مؤلف یا مترجم کتاب را چاپ نمی‌کند.

کتاب آبان از نوقلمان حمایت می‌کند. اثری که در انتشارات دیگری در حال بررسی باشد را نمی‌پذیرد.

پدیدآوردگانی که به نشر کتاب در انتشارات کتاب آبان تمایل دارند, با در نظر گرفتن این شرایط و با توجه به موضوع اثر, فرم پیشنهاد همکاری با انتشارات کتاب آبان را دریافت و پس از کامل کردن به همراه فهرست و یک بخش از متن نهایی نوشته ارسال کنند.

در صورتی که اثر ارسالی در حوزه‌ی فعالیت کتاب آبان قرار داشته باشد و برای انتشار مناسب تشخیص داده شود با پدیدآورنده تماس گرفته می‌شود.

پس از تماس با پدیدآورنده اثر, برای بررسی بیشتر برای دریافت پرینت نسخه‌ی اصلی تماس گرفته می‌شود. فایل اثر پذیرفته نیست و حتماً باید نسخه‌ی چاپی ارسال شود.

برای بررسی آثار ترجمه باید نسخه‌ی زبان اصلی نیز به همراه متن فارسی ترجمه شده ارسال شود.

زمان تقریبی برای بررسی اثر تقریبا 20 روز کاری است و کتاب آبان برای پذیرفتن یا رد کردن اثر ملاحظات و سیاست‌های خود را در نظر می‌گیرد و خود را ملزم به توضیح دلیل خود برای عدم تأیید اثر به متقاضی نمی‌داند.

بدیهی است که پذیرفته نشدن اثر به معنی پایین بودن کیفیت اثر نیست و لازم‌به‌ذکر است که پذیرفتن یک اثر برای بررسی به معنی انتشار قطعی آن نیست.