روانشناسی کاربردی رنگ‌ها (پنتون): به انضمام بررسی 648 گروه همنشینی در رنگها

روانشناسی کاربردی رنگ‌ها (پنتون): به انضمام بررسی 648 گروه همنشینی در رنگها

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال


18403
18403
کاور پشت

موضوع کتاب

رنگ – جنبه‌های روان‌شناسی، رنگ در آگهیهای تبلیغاتی، هنر تجاری،
قطع

خشتی‌

تعداد صفحات

144

شابک

9786005041194

دیویی

741.6

پدیدآورنده

لئاتریس آیزمن

ناشر

بیهق کتاب

مترجم

روح‌الله زمزمه

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

رنگ و جنبه‌های روان‌شناسی و کاربردی رنگ‌ها (پنتون) موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده درباره استفاده از رنگ در هر اثر گرافیک برای دستیابی به مفاهیم مختلف از جمله مشارکت رنگ‌ها، ترکیب‌بندی رنگ‌ها، تونالیته‌های رنگ‌ها و میزان درخشش آن‌ها بحث می‌کند. همچنین چگونگی به کارگیری رنگ را برای دستیابی به بیان مفاهیم مورد نظر در طراحی به تفصیل شرح می‌دهد. در بخشی دیگر هم‌نشینی رنگ‌ها برای بیان مفاهیمی چون کلاسیک، مدرن، رمانتیک، پرانرژی و نشاط‌آور را بررسی می‌کند. همچنین قراردادهای به کارگیری رنگ برای بیان محتوا و شناخت روان‌شناسی رنگ‌ها، ترکیب آن‌ها با هم و تأثیرگذاری آن را توضیح می‌دهد.

جزئیات کتاب

قطع

خشتی‌

تعداد صفحات

144

شابک

9786005041194

دیویی

741.6

پدیدآورنده

لئاتریس آیزمن

ناشر

بیهق کتاب

مترجم

روح‌الله زمزمه