روش شناسی علوم اجتماعی

روش شناسی علوم اجتماعی

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال


موضوع کتاب

علوم اجتماعی – روش شناسی، روش شناسی
قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

282

شابک

9789643057206

نوع جلد

سمیز

دیویی

300

پدیدآورنده

ماکس وبر

ناشر

نشر مرکز

مترجم

حسن چاوشیان

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

این کتاب ترجمۀ فارسی سه مقاله از مقاله‌های ماکس وبر در مورد روش‌شناسی است که در مجموع حاوی اندیشه‌هایی پرمایه و راهگـشا در زمینـۀ مسـایل و معضلات روش‌شنـاسی علوم اجتمـاعی هستند. وبـر در این جستـارها به مصـاف ایـن پرسش بنیادی کانتی می‌رود که «حصول معرفت علمی به پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی، چگونه امکانپذیر است؟» اکنون در ابتدای قرن 21، درست همانند زمان نگارش این مقاله‌ها ـ دو دهه قبل از جنگ جهانی اول و آغاز قرن بیستم ـ مباحث روش‌شناسی هنوز گستـرده‌ترین و مهـم‌ترین زمینـۀ مجادله و مواجهۀ فکری جریان‌های رقیب در عرصۀ علوم اجتماعی است. در دورۀ تاریخی نگارش این جستارها نیز مهم‌ترین مسایل مورد بحث نه مسایـل اصـلـی و مـحـتـوایی عـلـوم اجتـمـاعی بلـکه مسـایل روش‌شناختی بودند. یعنـی نـه مسـایـل تئـوریک بلکـه مسایل متاتئوریک. وبر در سخت‌ترین دورۀ حیات ذهنی خود درگیر همین مباحث منطقی و فلسفی علوم اجتماعی شد.
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

رقعی‌

تعداد صفحات

282

شابک

9789643057206

نوع جلد

سمیز

دیویی

300

پدیدآورنده

ماکس وبر

ناشر

نشر مرکز

مترجم

حسن چاوشیان