سرشت نظم: فرایند آفرینش حیات، جلد دوم بخش نخست: تحولات نگهدارنده ساختار

سرشت نظم: فرایند آفرینش حیات، جلد دوم بخش نخست: تحولات نگهدارنده ساختار

۷۵۰,۰۰۰ ریال


293710
293710
کاور پشت

موضوع کتاب

معماری – ترکیب – تناسب و غیره، هندسه در معماری، معماری – فلسفه، زندگی
قطع

خشتی‌

تعداد صفحات

198

شابک

9786006126142

نوع جلد

شمیز

دیویی

720

پدیدآورنده

کریستوفر الکساندر

ناشر

پرهام نقش

مترجم

رضا سیروس صبری

۷۵۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

در تمام جهان، چه در موجودات جاندار و چه بی‌جان، می‌توان بین ساختار زنده و غیرزنده تمایز قائل شد. بیشتر ساختارهای موجود در طبیعت (خواه جاندار یا بی‌جان) تا حد زیادی ساختارهایی زنده هستند. این دسته از ساختارها، منحصراً به جانداران یا حیات ارگانیک وابسته نیست؛ بلکه دسته‌ای فراگیرتر از تمام ساختارهای سه‌بعدی ممکن وجود دارد. صفت زنده به‌گونه‌ای که نویسنده آن را به کار می‌برد خاصیتی نسبی است. به بیان دقیق تر، هر ساختار از میزانی از حیات بهره‌مند است. فرایند ساختارهای زنده، موضوع اصلی جلد دوم کتاب سرشت نظم -فرآیند آفرینش حیات- را شکل می‌دهد. به سبب حجم زیاد و محدودیت چاپ این کتاب در دو بخش به حضور علاقه‌مندان ارائه می‌شود. در بخش نخستک تحولات نگهدارندل ساختار، الکساندر با ارائۀ نمونه‌های گوناگون نشان می‌دهد این فرایند‌های زنده چگونه عمل می‌کنند. وی نتیجه می‌گیرد که هر فرایند نگهدارندۀ تحولات ساختاری موجب حفظ، گسترش و بهبود کل نظام و ساختار هر پدیده می‌شود. در بخش دوم: گام‌های خلق پدیدۀ زنده را مورد بررسی قرار می‌دهد و هر گام را زمینۀ ایجاد گام‌های بعدی می‌بیند و هر کلیت جامع را سرشت پدیدۀ ناشی از کلیت پیشین می‌داند.
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

خشتی‌

تعداد صفحات

198

شابک

9786006126142

نوع جلد

شمیز

دیویی

720

پدیدآورنده

کریستوفر الکساندر

ناشر

پرهام نقش

مترجم

رضا سیروس صبری