نخست وزیران ایران، از مشیرالدوله... سیدضیا تا بختیار

نخست وزیران ایران، از مشیرالدوله… سیدضیا تا بختیار

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال


52982 1
52982 1
کاور پشت

موضوع کتاب

سیاست مداران – پهلوی – تاریخ – 1285-1357
قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

1327

شابک

9645732417

نوع جلد

گالینگور

دیویی

955.0820922

پدیدآورنده

باقر عاقلی

ناشر

بدرقه جاویدان

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

1327

شابک

9645732417

نوع جلد

گالینگور

دیویی

955.0820922

پدیدآورنده

باقر عاقلی

ناشر

بدرقه جاویدان