تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320 - 57

تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320 – 57

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال


14070
14070
کاور پشت

موضوع کتاب

ایران – سیاست و حکومت – مقاله ها و خطابه ها، اوضاع تاریخ اجتماعی، ایران – تاریخ پهلوی، تحولات
قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

464

شابک

9789643340827

نوع جلد

شمیز

دیویی

955

پدیدآورنده

مجتبی مقصودی

ناشر

روزنه

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

اثر حاضر پژوهشی است جمعی درباره تحولات سیاسی اجتماعی ایران در یک دوره 37ساله، از 1320تا 1357که در پنج بخش و هفده فصل سامان یافته است . شانزده نویسنده و صاحب نظر مباحث سیاسی و اجتماعی نویسندگان این مجموعه هستند .در تدوین مجموعه به سرفصل‌های مصوب درس “تاریخ تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران 1320ـ “1357در رشته علوم سیاسی توجه شده است .در بخش اول، تحولات سیاسی اجتماعی ایران در نیمه اول دهه 1320ه‌.ش در قالب سه فصل تجزیه و تحلیل شده که ریشه‌یابی و زمینه‌های وقوع حوادث دهه 1320ه‌.ش از درون ساختار قدرت حکومت رضاشاه، مهم‌ترین وجه مشترک این فصول هستند .این سه فصل عبارت‌اند از1 :ـ اشغال نظامی ایران در شهریور 1320، بررسی علل و پیامدها/ مجتبی مقصودی، 2ـ ساختار قدرت در عصر بعد از رضاشاه با تاکید بر مجلس چهاردهم و امتیاز نفت شمال/ صادق زیبا کلام، 3ـ بحران آذربایجان و کردستان ( 25ـ 1324ه‌.ش)/ مجتبی مقصودی .در بخش دوم، فرآیند جنبش ملی شدن صنعت نفت، دلایل به قدرت رسیدن دولت مصدق و علل وقوع کودتای 28مرداد و پیامدهای آن و نیز تحولات سیاسی بعد تا اواخر 1330بحث و بررسی شده است .این بخش شامل این مقالات است4 :ـ جنبش ملی شدن صنعت نفت و استقرار حکومت مصدق/ علی‌اکبر امینی، 5ـ کودتای 28مرداد 1332و علل وقوع آن/ علی اصغر زرگر، 6ـ پیامدهای کودتای 28مرداد و تحولات بعدی/ عباس سلطان‌لو”، “احزاب و تشکل‌های سیاسی ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب تقسیم‌بندی چهارگانه، یعنی احزاب ملی، چپ، مذهبی و دولتی محور اصلی بررسی‌های بخش سوم طی فصول هفتم تا دهم را تشکیل می‌دهند .در این بخش این مقالات گردآمده است7 :ـ احزاب ملی/ علی کریمی مله، 8ـ احزاب چپ :الف ـ حزب توده/ علی مرشدی زاد، ب ـ مشی چریکی چپ در ایران/ اسماعیل حسن‌زاده، 9ـ احزاب مذهبی/ نرجس خاتون براهویی، 10ـ احزاب دولتی/ محسن مدیر شانه‌چی .بخش چهارم کتاب به بحث درباره قشربندی اجتماعی و ساخت طبقاتی اختصاص دارد .ایلات و عشایر، طبقه متوسط سنتی، طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر، گروه‌های اجتماعی چهارگانه‌ای هستند که عملکرد و تاثیرات آنان بر فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه و بر دولت در قرن بیستم، به ویژه در دوران محمدرضا شاه بررسی می‌شود .این بخش از فصول یازدهم تا چهاردهم به شرح زیر تشکیل شده است11 :ـ ایلات و دولت/ بابک نادرپور، 12ـ طبقه متوسط سنتی/ رجب ایزدی، 13ـ طبقه متوسط جدید/ محمد رحیم عیوضی، 14ـ طبقه کارگر/ عباس علوی . در آخرین بخش کتاب، تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور در دو دهه آخر رژیم پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی از سه منظر متفاوت ارزیابی می‌شود که دربرگیرنده فصل‌های پانزدهم تا هفدهم است15 :ـ نهضت امام خمینی :از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا تبعید امام به ترکیه ( 43ـ 1341)/ علیرضا ملایی توانی، 16ـ اصلاحات ارضی در ایران :زمینه‌ها، سیاست‌ها و پیامدها/ ا میر محمد حاجی یوسفی، 17ـ تحولات سیاسی ایران (سال‌های 1342، 1357)/ حسین دهشیار .” “جمع‌بندی و نتیجه‌گیری”، “فهرست منابع “و “نمایه “پایان بخش مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند .
کتابفروشی اینترنتی آبان

جزئیات کتاب

قطع

وزیری‌

تعداد صفحات

464

شابک

9789643340827

نوع جلد

شمیز

دیویی

955

پدیدآورنده

مجتبی مقصودی

ناشر

روزنه